Kontakt

YVENT, s.r.o.
A.Kmeťa 3, 010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36 397 181
IČ DPH: SK2020105725

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 12741/L

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6616301001/1111
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
IBAN: SK35 1111 0000 0066 1630 1001

 

Tel.č: 0911 654 524
email: yvent@yvent.sk
web: www.yvent.sk